درباره نویسنده

پوریا گلدسته

پوریا گلدسته

از سال 1384 شروع به فعالیت در حوزه کارآفرینی کردم و هدفم این است که به همه کسانی که دوست دارند با کارآفرینی یا ایجاد یک کسب‌وکار جدید، رئیس خودشان باشند، کمک ‌کنم تا بتوانند ایدهایشان را تبدیل به واقعیت کنند. به نظر من دلیل شکست بسیاری از افراد دارای تخصص یا مهارت‌ در دنیای کسب‌وکار، نبود دانش و مهارت‌های کارآفرینی، ضعف مهارت‌های ارتباطی و البته ناامیدی از موفقیت است. روش کار من ارزیابی توانمندی‌های شما، آموزش مهارت‌های شگفت‌انگیز کارآفرینی و همچنین همراهی شما تا رسیدن به مرحله فروش یا ارائه خدمات است.

مطالب مشابه

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com